Bakery & Pastry Chef – Radisson Hotel Kandla

Radisson Hotel Kandla